• ۰۲۱ ۸۲۴۶۴

  • info@araz-tms.com

Araz P-2000B سیستم کنترل پارکینگ کارتی- بارکدی

مدل: ARAS T-200B

سیستم پارکینگ ARAZ-P۲۰۰۰ با کارت خوان بارکد و کارتخوان بدون تماس ارائه می شود. سیستم کنترل تردد پارکینگ آراز جهت کنترل تردد ماشین در پارکینگ طبقاتی ، پارکینگ عمومی ، پارکینگ مکانیزه استفاده می شود. دستگاه پارکینگ آراز شامل یک نرم افزار پارکینگ با سطح متوسط و یک نرم افزار گاراژ با سطح حرفه ای می باشد.در سیستم اتوماسیون پارکینگ آراز جهت کنترل تردد اتومبیل از کارت پارکینگ ، قبض پارکینگ ، نمایشگر قیمت و دوربین عکس برداری استفاده می شود. در ساخت و طراحی پارکینگ معمولا از راهبند و یا درب بازکن جلوی درب پارکینگ جهت کنترل تردد خودرو استفاده می شود.